Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą "TVN24 Biznes i Świat" jest TVN S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

www.tvn24bis.pl

Numer koncesji: 365/2007-T

Dane kontaktowe:

TVN S.A.

ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa

e-mail: widzowie@tvn.pl

tel: (22) 856-61-61

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl