• rozwiń

Temat: Podatki

Nie tylko exit tax. Oto lista zmian w podatkach przyjętych przez rząd

Zmiany w podatkach dla małych firm Odtwórz: Zmiany w podatkach dla małych firm
Zmiany w podatkach dla małych firm

Wprowadzenie tak zwanego exit tax, opodatkowania walut wirtualnych, a także preferencyjnego opodatkowania dochodów wynikających z prawa własności intelektualnej - to niektóre rozwiązania zawarte w przyjętej przez rząd nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożonych przez ministra finansów - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt przewiduje uproszczenie prawa podatkowego dotyczącego podatków dochodowych oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

Podatek od wyprowadzki

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Jak wyjaśniło CIR, chodzi zarówno o działanie uszczelniające system podatku dochodowego, jak i dostosowanie do unijnej dyrektywy 2016/1164.

Jednocześnie dodano, że tak zwany exit tax od wielu lat funkcjonuje w wielu krajach.

"Wprowadzenie tej formy opodatkowania ma na celu przede wszystkim ochronę suwerenności podatkowej państw. W dobie postępującej globalizacji rynków międzynarodowych, firmy i osoby prywatne dysponują bowiem szerokimi możliwościami zmiany zarówno rezydencji podatkowej, jak i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w celu wyboru otoczenia regulacyjnego optymalnego dla swoich potrzeb ekonomicznych" - czytamy.

Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach - informuje CIR.

Niższy CIT

Projekt zakłada także wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro.

"Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących - szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki (będą oni wypełniać CIT-8). Regulacja ta stanowi realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której podkreślono wartość rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich" - głosi komunikat.

Samochody w działalności

W projekcie zawarte zostały także zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Zgodnie z nimi do 150 tysięcy zł ma zostać podniesiona kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych w wyniku zużycia się takiego pojazdu.

Nowe przepisy mają również podwyższyć do 150 tysięcy zł kwotę odnoszącą się do wartości auta przyjętą do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku samochodów elektrycznych wyżej wymienione limity ulegną podwyższeniu do 225 tysięcy zł.

Ponadto autorzy nowych przepisów chcą ujednolicić zasady podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie jakiej podatnik korzysta z takiego auta (oznacza to wprowadzenie limitów po stronie korzystającego).

Podatek od praw własności intelektualnej

Intellectual Property Box (IP BOX, Innovation Box) to z kolei opodatkowanie 5-procentową stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej.

"Zaproponowana zachęta podatkowa ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, a także do zmiany modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy oraz zwiększenia świadomości dotyczącej praw własności intelektualnej, jako potencjalnych źródeł przychodów" - informuje CIR.

Inne zmiany

Proponowane zmiany obejmują również wprowadzenie odrębnych przepisów dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych, a także zmianę przepisów dotyczących cen transferowych.

Zaproponowano między innymi zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych; wydłużenie terminów - na przykład składanie informacji o cenach transferowych wydłużono z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego; wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń; nowoczesne raportowanie cen transferowych.

Wprowadzenie obowiązkowego ujawniania informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules - MDR) ma zaś na celu "zapewnienie szybkiego dostępu administracji podatkowych do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu podatkowym, a także zniechęcenie podatników i ich doradców do unikania opodatkowania".

Od 1 stycznia 2019 roku informacje o tzw. schematach podatkowych, czyli planach i działaniach mających cechy wskazujące na ryzyko optymalizacji podatkowej będą przekazywane szefowi KAS - informuje CIR.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane