• rozwiń
    • WIG20 2326.28 -1.38%
    • WIG30 2676.48 -1.32%
    • WIG 60907.75 -1.02%
    • sWIG80 16264.78 -0.08%
    • mWIG40 4837.35 -0.59%

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 17:15

Dostosuj

Na czarno i za małe pieniądze. Sprawdzili, jak pracują cudzoziemcy w Polsce

Gdzie pracują i ile zarabiają Ukraińcy w Polsce? "Źródło: TVN24 BiS"

Państwowa Inspekcja Pracy coraz intensywniej kontroluje zatrudnianie cudzoziemców i odkrywa coraz więcej nieprawidłowości: częściej pracują nielegalnie i nie dostają odpowiedniego wynagrodzenia - wynika z jej najnowszego raportu. Najczęściej cudzoziemcy pracują w oparciu o umowę zlecenia.

W 2016 roku inspektorzy przeprowadzili aż 4257 kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Było to 44 proc. więcej niż w 2015 roku i aż o 90 proc. więcej niż w 2014 roku.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników zza granicy, rośnie skala nadużyć w ich zatrudnianiu.

Nielegalne zatrudnienie

Z raportu PIP wynika, że przede wszystkim rośnie skala nielegalnego zatrudniania obcokrajowców.

W 2016 roku dotyczyło to nieco ponad 16 proc. skontrolowanych firm, podczas gdy dwa lata temu tylko co dziesiąty cudzoziemiec w Polsce pracował bez żadnej umowy. Najczęściej pracodawcy w ten sposób zatrudniają Ukraińców. Według najnowszych danych, co piąty z nich pracuje w Polsce nielegalnie. Skalę tego zjawiska widać również w danych za lata 2014-2016. W tym czasie 94 proc. nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców w Polsce stanowili właśnie Ukraińcy.

Jak zauważa PIP problem nielegalnego zatrudniania Ukraińców dotyczy zwłaszcza regionów bardziej rozwiniętych gospodarczo, czyli województw śląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. O legalne zatrudnienie obcokrajowców najlepiej dbają mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i opolskiego.

Co ciekawe, nieprawidłowości zanotowano także wśród osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Co trzecia osoba zatrudniona w ten sposób pracowała w Polsce nielegalnie.

Łamanie praw pracowniczych

PIP sprawdziła także, czy pracodawcy przestrzegają wobec cudzoziemców praw pracowniczych. Okazuje się, że tu także nastąpiło pogorszenie wyników kontroli. W 2016 roku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zanotowano wobec 32 proc. podmiotów zatrudniających obcokrajowców i dotknęło to ponad trzech tysięcy osób.

Z kolei przepisy prawnej ochrony pracy naruszono wobec 2,2 tys. osób.

Zdecydowanie wzrosła także w ostatnich latach liczba naruszeń związanych z wypłatą wynagrodzenia. Poniżej stawek minimalnych pracowało 179 osób. W zeszłym roku było ich 64. W sumie pracodawcy zalegają z wypłatą 468 tys. wynagrodzeń obywatelom zza granicy. W 2015 roku dług przedsiębiorców wyniósł 168 tys. zł.

Gdzie pracują obcokrajowcy

Kontrolą objęto ponad 30 tysięcy osób ze 115 państw. Dwa lata temu było ich o połowę mniej.  Przytłaczającą większość stanowili Ukraińcy – aż 84 proc., ale wśród skontrolowanych znaleźli się również obywatele Białorusi, Hiszpanii, Chin czy Indii.

Co czwarty cudzoziemiec z nich pracuje w agencjach ochrony lub zajmuje się usługami związanymi z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Z kolei co piąty cudzoziemiec pracuje w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie. Najczęściej cudzoziemcy w Polsce znajdują zatrudnienie w małych firmach zatrudniających do dziewięciu osób. Tak pracuje prawie połowa z nich. Niespełna 10 proc. pracuje w dużych firmach zatrudniających 250 i więcej osób.

Najczęściej cudzoziemcy pracują w oparciu o umowę zlecenia: 43 proc., a najrzadziej w oparciu o umowę o dzieło – 12 proc.

Jak zauważa Państwowa Inspekcja Pracy z roku na rok spada liczba umów o pracę z cudzoziemcami: w 2014 roku pracował tak dokładnie co drugi obcokrajowiec, dziś jest to już – 41 proc.

Trwa cisza referendalna, która zakończy się w niedzielę o godz. 21. W tym czasie forum będzie wyłączone.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane