• rozwiń
    • WIG20 2304.48 -0.16%
    • WIG30 2661.88 -0.07%
    • WIG 60982.19 -0.01%
    • sWIG80 15982.99 -0.04%
    • mWIG40 4888.14 +0.39%

Ostatnia aktualizacja: 2017-06-23 17:15

Dostosuj

SKOK-i tracą coraz więcej. Wynik kas na dużym minusie

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-ami "Źródło: tvn24"

40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzących działalność na koniec 2016 roku wykazało łącznie stratę 118,5 milionów złotych - kilkakrotnie większą niż rok wcześniej - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Na koniec 2015 roku te same kasy wykazały łącznie stratę netto w wysokości 24,7 milionów złotych.

Tym niemniej, dodaje raport, w 2016 r. pozytywny wpływ na wyniki sektora miały jednorazowe transakcje związane ze sprzedażą portfeli wierzytelności przeterminowanych, a w niektórych kasach zaobserwowano również poprawiającą się rentowność działania, będącą skutkiem procesów naprawczych.

KNF zwraca uwagę, że "ze względu na trwające procesy restrukturyzacyjne w sektorze SKOK prezentowane dane, także historyczne, w celu zachowania ich porównywalności zostały przedstawione przede wszystkim w odniesieniu do kas działających na koniec 2016 roku".

Spadek aktywów i depozytów

W 2016 r. nastąpił spadek w kasach aktywów o 426 mln zł, depozytów o 32 mln zł. Portfel kredytów przeterminowanych zmalał o 1,6 mln zł. Funduszy własne kas spadły o aż 360 mln zł.

Jednocześnie zaobserwowano wzrost portfela kredytowego netto o 60 mln zł.

Na koniec roku 31 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego - informuje raport.

W sumie działalność na koniec ub. roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o osiem (SKOK Wyszyńskiego, SKOK Powszechna i SKOK Profit zostały przejęte przez banki, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona). Dodatkowo w styczniu 2017 r. działalność SKOK Wielkopolska również została zawieszona, a w lutym 2017 roku sąd ogłosił upadłość tej kasy - informuje raport.

Mniej funduszy własnych

"Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas prowadzących działalność na koniec 2016 r. stwierdzić należy, że fundusze własne kas wynosiły 206,2 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 359,9 mln zł" - czytamy w raporcie. Spadek ten, dodaje raport, nastąpił pomimo objęcia i opłacenia przez Kasę Krajową w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych.

W niektórych kasach sporadycznie występowały naruszenia normy obowiązkowej rezerwy płynnej, informuje raport, choć kasy podejmowały działania w celu doprowadzenia ich działalności do zgodności z wymogami ustawy o skok.

Trwa cisza referendalna, która zakończy się w niedzielę o godz. 21. W tym czasie forum będzie wyłączone.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane